Situaţia plăţilor (execuţia bugetară), conform Anexei